Dagdeel:

 • 08.00 – 13.00 uur
 • 13.00 – 18.00 uur
 • 18.00 – 24.00 uur

Dagdeel 2 gaat in na overschrijding van één uur in dagdeel 1.

Verhuurtarieven

Tarieven grote zaal, per dagdeel

  • Voor bruiloften/feesten/verjaardagen van gemeenteleden € 75
  • Gebruik kleine zaaltjes € 75 extra
  • Begrafenissen (gemeenteleden Nieuwe Kerkgemeente en Gasthuiskerk zijn vrijgesteld van kosten) € 250
  • Voor kerkgenootschappen en diaconale organisaties € 75
  • Voor bijeenkomsten voor culturele, maatschappelijke organisaties € 125

(huur grote zaal alleen mogelijk met de diensten van een beheerder)

Tarieven kleine zaal, per dagdeel

  • Voor culturele, maatschappelijke organisaties € 75

Overige tarieven

   • Vergoeding beheerder, ondersteuning keuken; per uur € 17,50
   • koffie, thee, limonade € 1,50
   • Gebruik beamer € 50