Huurprotocol

ALGEMEEN

‘t Hofje heeft als doel:

a) Het mogelijk maken van kerkelijke en maatschappelijke diaconale activiteiten in het Hofje onder den Toren, gelegen aan de Nieuwe kerkgang 1-21 te Middelburg, uitgaande van de Protestantse Gemeente Middelburg en de Christelijk Gereformeerde Kerk te Middelburg.

b) Het verhuren van een of meer ruimten in het Hofje onder den Toren aan derden, indien en voor zover de activiteiten van de huurder naar het oordeel van het bestuur van de Stichting passen binnen de doelstelling van de Stichting en/of deze doelstelling ondersteunen

c) Alsmede alles wat kan bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting, alles in de ruimste zin des woords waartoe de Stichting het eigendom van het perceel grond met bedrijfsruimte en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Nieuwe Kerkgang 1-21 te Middelburg, zal verwerven, in stand houden en beheren als cultureel erfgoed en zal (doen) exploiteren.

‘t Hofje wordt verhuurd door de Stichting Hofje onder den Toren. Iedere aanvraag voor een te houden activiteit van korte duur, dient door de Stichting te worden geaccordeerd, na overleg met de agendaplanners. De agendaplanners zorgen ervoor dat verhuur aan derden geen hinder ondervindt van andere gebruikers van ’t Hofje en andersom.

Het gebruik en beheer van ’t Hofje mag niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving.

De financiële administratie en verantwoordelijkheid van de verhuur is ondergebracht bij de Stichting.

TE GEBRUIKER VOOR: (HUURDERS)

  • Bijeenkomsten van leden van de Nieuwe Kerkgemeente en de Gasthuiskerk. We spreken dan over besloten bijeenkomsten;
  • Kerkelijke activiteiten van andere kerkgenootschappen;
  • Culturele-, maatschappelijke en diaconale organisaties voor vergaderingen en ontmoetingen.

VOORWAARDEN VOOR VERHUUR

  • De verhuur en hieraan verbonden voorwaarden worden in een huurcontract vastgelegd.
  • Het huren van ’t Hofje kan plaatsvinden tot uiterlijk 24.00 uur.
  • Alleen akoestische muziek is toegestaan.
  • Vanaf 23.00 uur dient geluidsoverlast voor omwonenden te worden voorkomen.

Stichting Hofje onder den Toren

2 januari 2019