Organisatie

Vrijwilligers

De inloop in het Hofje wordt mogelijk gemaakt door de inzet van ongeveer 25 gastvrouwen en gastheren, afkomstig uit verschillende kerken in Middelburg. We zijn steeds op zoek naar betrokken mensen om ons met dit werk te helpen. Voorwaarde is dat zij de christelijke identiteit van het Hofje respecteren. Per dagdeel zijn er twee vrijwilligers die de bezoekers welkom heten, koffie, thee èn aandacht schenken. Een paar keer per jaar komen de vrijwilligers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en voor toerusting voor hun werk.

Vrijwilligers zijn betrokken bij de medemens, kunnen luisteren en aandacht geven. Zij hebben ervaring in het omgaan met mensen met verschillende achtergronden. Vrijwilligers werken goed samen. Zij zijn bereid trainingen te volgen gericht op het werk dat zij doen.

Belangstelling?

Neem voor verdere vragen contact met ons op of loop gewoon eens binnen voor een praatje. Iedere belangstellende is van harte welkom. Een bezoekje verplicht tot niets. Als u zich aanmeldt als vrijwilliger heeft u eerst een gesprek met een van onze hovelingen, waarin we bekijken of de wederzijdse verwachtingen kloppen.

Hovelingen

De werkgroep maatschappelijk-diaconale activiteiten – kortweg de hovelingen – organiseert de inloop en de maaltijden. De werkgroep bestaat uit:

  • Andries van der Kaaden
  • Corrie Marijs
  • Francien Boone
  • Irma Lobbezoo
  • Johan Katsman
  • Marieken Mekking

Stichting Hofje onder den Toren

De Stichting Hofje onder den Toren beheert en verhuurt het gebouw. De stichting houdt zich niet bezig met de activiteiten.