Agenda

Via onderstaande agenda is in te zien of er ruimte vrij is om te kunnen vergaderen dan wel activiteiten te organiseren.

Voor informatie over verhuur, zie de pagina verhuur.

Voor het reserveren van ruimte voor kerkelijke activiteiten: agenda@hofjemiddelburg.nl